Warsztaty literackie Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo

Drukuj

11 maja 2017 roku w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu, w Jadernówce, odbyły się pierwsze warsztaty literackie z wybitnym poetą Wiesławem Kulikowskim, zorganizowane przez Grupę Literacką „Słowo” przy TMZM im. Władysława Szafera w Mielcu.

Zostały zorganizowane w ramach realizacji zadania publicznego zawartego z Gminą Miejską Mielec a  prezesem  TMZM im. Wł. Szafera w Mielcu Januszem Chojeckim oraz skarbnikiem TMZM, Andrzejem  Kobylarzem.

W spotkaniu brali udział: prezes TMZM Janusz Chojecki, członkowie Grupy Literackiej „Słowo” przy TMZM im. Władysława Szafera w Mielcu: Teresa Elżbieta Pyzik, Aleksandra Piguła, Małgorzata Mikina, Danuta Rusin, Ewa Siembida, Wanda Ludian, Dawid Rzeszutek, uczennice  szkół średnich w Mielcu. Zespół Szkół Ekonomicznych reprezentowały Magdalena Juwa i Agnieszka Helowicz, a Zespół  Szkół im. prof. Janusza  Groszkowskiego Weronika Samuś i Weronika Leś.
 
Spotkanie rozpoczął prezes TMZM Janusz Chojecki, który przywitał prof. Wiesława Kulikowskiego i przedstawił Jego sylwetkę oraz dorobek twórczy.

Po krótkiej autoprezentacji uczestników, Wiesław Kulikowski zapoznał zebranych ze  współczesnymi tendencjami w literaturze światowej i polskiej , wspomniał też bliskich sobie literatów i poetów, wśród nich Tadeusza Różewicza, Juliana Przybosia, Stanisława Grochowiaka i innych.
 
W drugiej części warsztatów członkowie „Słowa” prezentowali swój wiersz oraz wiersz Wiesława Kulikowskiego z jego  ostatniego tomiku ”Odloty białych żurawi”. Po każdym przeczytanym utworze zawiązywała się dyskusja, którą bardzo uważnie modernizował prowadzący warsztaty Wiesław Kulikowski. Dało się wyczuć dużą wrażliwość i zaangażowanie poety. Życzliwe i trafne uwagi dotyczące treści wierszy oraz sugestie na przyszłość spotkały się z uznaniem słuchaczy. Kolejnym atutem warsztatów było uczestnictwo w nich trzech pokoleń, dlatego jak podkreślał prowadzący i wszyscy uczestnicy, każdy wnosił nowe spojrzenie na pisanie i można powiedzieć, że poezja połączyła pokolenia. Jedno z kluczowych pytań przewijających się w spotkaniu dotyczyło przetrwania poezji i tego, czy poezja w dzisiejszych czasach żyje.

Spotkanie z Wiesławem Kulikowskim trwało blisko cztery godziny i tylko to, że Muzeum Regionalne było tego dnia czynne do godziny 18. 00, zmusiło uczestników  do zakończenia dyskusji.

Wiesław Kulikowski zaoferował członkom Mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo” przy TMZM im. Wł. Szafera w Mielcu daleko idącą współpracę, także indywidualną, a prezes TMZM Janusz Chojecki i p.o. prezesa Mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo” przy TMZM Aleksandra Piguła, dziękując za spotkanie, wyrazili chęć zorganizowana kolejnych warsztatów, mając nadzieję, że taki kierunek prowadzenia Grupy jest w tym momencie najwłaściwszy. Taka jest bowiem wola członków i sympatyków tego najstarszego funkcjonującego ugrupowania literackiego w Mielcu.


link do filmu: https://youtu.be/ChhcmBIaSdY


Spotkanie z Wiesławem Kulikowskim trwało blisko cztery godziny i tylko to, że Muzeum Regionalne było tego dnia czynne do godziny 18. 00, zmusiło uczestników  do zakończenia dyskusji.

Wiesław Kulikowski zaoferował członkom Mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo” przy TMZM im. Wł. Szafera w Mielcu daleko idącą współpracę, także indywidualną, a prezes TMZM Janusz Chojecki i p.o. prezesa Mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo” przy TMZM Aleksandra Piguła, dziękując za spotkanie, wyrazili chęć zorganizowana kolejnych warsztatów, mając nadzieję, że taki kierunek prowadzenia Grupy jest w tym momencie najwłaściwszy. Taka jest bowiem wola członków i sympatyków tego najstarszego funkcjonującego ugrupowania literackiego w Mielcu.
 
Pierwsze warsztaty literackie w Mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo” przy TMZM pokazały jak ważne jest nie  tylko tworzenie poezji, ale też zdobywanie wzajemnych doświadczeń i dzielenie się nimi  z innymi. Wiesław Kulikowski okazał się nie tylko świetnym znawcą literatury, ale również wspaniałym mentorem. Uczulił nas na odpowiedzialność, pokorę i szacunek wobec słowa, a na pytanie, czy poezja w dzisiejszym świecie jeszcze żyje, każdy może odpowiedzieć sobie sam.

Aleksandra Piguła


fot: Roman Trojnacki, Zbigniew Wicherski