Lotnicze wspomnienia moich najbliższych 2014 - konkurs literacki dla młodzieży

Miejska Biblioteka Publiczna wraz z Klubem Miłośników Lotnictwa w Mielcu zapraszają do udziału w konkursie literackim Lotnicze wspomnienia moich najbliższych 2014. Niezmiernie miło nam poinformować, że tegoroczną III już edycję konkursu swoim patronatem objął Prezes Zarządu Polskich Zakładów Lotniczych a Sikorsky Company w Mielcu Pan Janusz Zakręcki.

Do 30 maja 2014 roku można dostarczać prace na konkurs Lotnicze wspomnienia moich najbliższych. Prace literackie prosimy składać w Wypożyczalni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej przy ul. Kusocińskiego 2.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas V i VI szkół podstawowych z Mielca i powiatu mieleckiego.

 {flike id=639}

REGULAMIN

III edycja konkursu literackiego pod patronatem Janusza Zakręckiego Prezesa Zarządu Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu pt. LOTNICZE WSPOMNIENIA MOICH NAJBLIŻSZYCH .

1. Organizatorem konkursu literackiego są: Miejska Biblioteka Publiczna Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu i Klub Miłośników Lotnictwa w Mielcu.

2. Celem konkursu jest:
- popularyzacja czytelnictwa i historii mieleckiego lotnictwa
- promowanie lokalnych tradycji lotniczych
- zacieśnienie więzi międzypokoleniowych
- promowanie utalentowanej młodzieży powiatu mieleckiego

3. Konkurs jest kierowany do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych z Mielca i powiatu mieleckiego.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie wspomnień lotniczych na podstawie relacji osób najbliższych (np. ojca, babci, wujka, sąsiada) pracujących w mieleckich zakładach lotniczych.

5. Prace muszą być samodzielne tzn. nieprzepisane z książek, czasopism czy Internetu. [Osoba przywłaszczająca sobie cudzy utwór lub jego fragment i podająca go jako własny postępuje niezgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r. Nr 24, poz. 83, art. 115)].

6. Wspomnienia mogą być napisane wierszem lub prozą.

7. Prace należy dostarczyć w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego w 4 egzemplarzach. Do wydrukowanego tekstu należy dołączyć jego wersję elektroniczną zapisaną na płycie CD (w jednym z formatów: .doc, .docx, .rft)
- Grafikę zamieszczoną w tekście pracy (zdjęcia, skany dokumentów) należy dołączyć do elektronicznej wersji dokumentu w pojedynczych plikach (każda grafika w osobnym pliku) w formacie .jpg lub .bmp.
- W zaklejonej kopercie należy umieścić: 4 egzemplarze wydrukowanej pracy oraz płytę CD/DVD z jej wersją elektroniczną.

8. Prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną (osobno) do niej zaklejoną kopertę zawierającą dane autora (imię i nazwisko, klasa, szkoła, dokładny adres, telefon kontaktowy, e-mail oraz oświadczenie podpisane przez autora i osobę udzielającą informacji  –Załącznik nr 1).

9. Zgłoszenie się do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac w celach wystawienniczych i wydawniczych.

10. Nadesłanych prac organizator nie zwraca uczestnikom.

11. Prace oceniane będą przez jury i od ich decyzji nie będą przysługiwać odwołania.

12. Terminy konkursu:
ogłoszenie konkursu: 02.04.2014 r. (Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci)
termin składania prac: do 30.05.2014 r.
rozstrzygnięcie i wręczenie nagród: 11.06.2014 r. Sala nr 1 Dom Kultury SCK w Mielcu, Al. Niepodległości 7.


13. Prace należy składać (nadesłać) w godzinach udostępniania zbiorów w Wypożyczalni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2.

14. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy prac zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród, które odbędzie się 11.06.2014 r. w Sali nr 1 Domu Kultury, Al. Niepodległości 7.

15. Przewidziane są również nagrody niespodzianki od PZL Mielec – A Sikorsky Company w Mielcu.

16. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.

17. Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach MBP SCK w Mielcu oraz na stronie internetowej: www.biblioteki.mielec.pl oraz www.tmzm.mielec.pl, a także pod numerem telefonu: 17 585 52 51 wew. 21 lub wew. 26


III edycja konkursu literackiego pt.LOTNICZE WSPOMNIENIA MOICH NAJBLIŻSZYCH pobierz -> 


Please publish modules in offcanvas position.