Konkurs poetycki „O Laur Jabłoni ‘2011”

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. S. Laskowskiego w Grójcu zaprasza do udziału w XXXI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Laur Jabłoni 2011”. Corocznie w  konkursie bierze udział kilkudziesięciu poetów. Ale w ubiegłym wpłynęło do organizatorów 131 zestawów. Szczególnie „płodni” okazali się poeci z województwa mazowieckiego, potem w kolejności z województwa śląskiego i pomorskiego. Komisja pod przewodnictwem Andrzeja Zaniewskiego oceniała 538 utworów poetyckich i zdecydowała o przyznaniu  I nagrody pani Katarzynie Zychli z Sieniawy Żarskiej w woj. lubuskim. Po dwóch autorów zdobyło drugą i trzecią nagrodę, a czterech wyróżnienia.Zgodnie z regulaminem, Komisja przyznała nagrodę specjalną za najlepszy zestaw wierszy o tematyce grójeckiej. Otrzymał ją Mirosław Puszczykowski z Mogilna w woj. kujawsko-pomorskim.

A jak będzie w tym roku? Liczymy na jeszcze większy udział w konkursie oraz zaangażowanie poetów z województw Polski północno-wschodniej (województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie) oraz Polski południowej. Czy na Podkarpaciu nikt nie interesuje się poezją?

MGBP w Grójcu

Regulamin:
1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu.
2. Konkurs jest skierowany do autorów nie zrzeszonych w Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Celem konkursu jest inspirowanie do aktywności twórczej, promowanie talentów poetyckich, popularyzacja amatorskiej twórczości poetyckiej.
3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech do pięciu utworów poetyckich. Zestawy powinny być przesłane w trzech egzemplarzach. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
4. Tematyka i forma utworów dowolna, choć organizatorom zależy aby posiadały one akcenty regionalne, związane z Ziemią Grójecką. Za najlepszy cały zestaw wierszy o tematyce grójeckiej autor otrzyma finansową nagrodę specjalną w wysokości 450 złotych.
5. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem (pseudonimem), a do nich dołączona koperta z takim samym godłem, zawierająca dane autora (imię i nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, e-mail, jeśli jest).
6. Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości  nie mniejszej niż 2500 złotych (poza nagrodą specjalną).
7. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie www.bibliotekagrojec.pl do dnia 30 czerwca 2011 roku. Wyniki konkursu zostaną również ogłoszone w mediach lokalnych oraz na stronach Urzędu Gminy i Miasta Grójec, a także Starostwa Powiatowego w Grójcu.
8. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 21 maja 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego) do siedziby organizatora lub nadesłać na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu 05-600 Grójec ul. J. Piłsudskiego 3, z dopiskiem „O Laur Jabłoni ‘2011”.
9. Pod numerem telefonu 48 6643371 wew. 16 można uzyskać wszelkie informacje związane z konkursem. Osoba do kontaktu: Mirosława Krawczak. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów zastrzegając sobie prawo do publikowania i cytowania w mediach nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego.

 

 

Please publish modules in offcanvas position.