Gąsiewski Włodzimierz

Gąsiewski WłodzimierzUrodził się 27 V 1953 r. w Pułtusku na Mazowszu. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1978) oraz Studiów Podyplomowych na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2003). Doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Nauk Historycznych i Społecznych (2005). W latach 70. działacz kulturalny, m.in. kierownik programowy i kierownik Klubu Uczelnianego „Bakałarz” Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Debiutował jako poeta w konkursach ,,O Jaszczurowy Laur” w Studenckim Centrum Kultury ,,Pod Jaszczurami’’ w Krakowie oraz jako autor scenariuszy kabaretowych i tekstów piosenek. Od 1979 r. nauczyciel w Borowej k. Mielca, a od 1986 r. do 2001 r. I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu. Na początku lat 90. założyciel niezależnej prasy lokalnej. Od 1990 wydawca i redaktor naczelny Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego ,,Wieści z gminy’’, a później ,,Wieści Regionalne”, wydawanych do chwili obecnej. Od lat 90. działacz samorządowy, m.in. członek komisji oświaty przy Radzie Gminy w Borowej (1990–96) oraz przy Radzie Miejskiej w Mielcu (1998–2002). Od 2001 r. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Rzeszowie oraz International Federation of Journalists. Od 2002 r. członek Związku Literatów Polskich. Włodzimierz Gąsiewski - autor: 1. Scenariusz Kabaretu „Chwila” pt. „Dzwony”, pod pseudonimem Andrzej Hetman. Ocenzurowany maszynopis z poprawkami cenzury, opatrzony pieczęcią: „Główny Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk Delegatura w Krakowie”. (26 V 1977 r.); 2. ,,Powiat Mielecki Przewodnik’’ (1999); 3. ,,Jaszczurowe laury’’ zbiór wierszy (1999), wydanie internetowe: http://www.awprom.com.pl/wydawnictwa/jaszczury 5. ,,Mieleckie Spacery’’ przewodnik (2000); 6. ,,Arytmetyka miłości’’ (2000), wydanie internetowe: http://ww.awprom.com.pl/arytm/arytmilosci 7. „Listy za Ocean” – zbiór wierszy wydanie internetowe: http://www.awprom.com.pl/wydawnictwa/listy oraz na płycie CD (2001); 8. „24 godziny do Golgoty” opowiadania i reportaże (2001); 9. „Art. eco” zbiór wierszy (2002). 10. ,,Przewodnik Mielecki" (2002) 11. ,,Szopki Swojskie" poetycki zbiór stylizowanych szopek (2003) 12. ,,Trzy dni później'' tryptyk poetycki (2005) ,oraz artykuły prasowe, wywiady, reportaże, wiersze i opowiadania publikowane w latach 1989–2002 m.in. w czasopismach: „Głos Mielecki”, „Korso”, „Wieści z Gminy”, „Wieści Regionalne”, „Wizjer Regionalny”, ,,Super Nowości''. 13. W kwietniu 2000 r. wziął udział w Dniach Kultury Niemieckiej, zorganizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, z autorską wystawą fotograficzną pt. ,,Pamiątki kolonizacji niemieckiej w okolicach Mielca”, która spotkała się z dużym zainteresowaniem, a jej fragmenty i wypowiedź autora zostały zaprezentowane w TVP Rzeszów. Wystawa ta prezentowana była także w Ośrodku Kultury Gminy Tuszów Narodowy z siedzibą w Grochowem , w Bibliotece Ośrodka Kultury gminy Mielec z/s w Chorzelowie, oraz ponownie w TVP Rzeszów w audycji z cyklu ,,Rzeszowska karta historii’’. Wziął także udział w wystawie „Mielecjana – Mielec i Ziemia Mielecka w Sztuce” art. studio – galeria Mielec (2001). Włodzimierz Gąsiewski - współautor: 1. „Za bramą wiecznej ciszy” (1992), autor 47 zdjęć w publikacji; 2. ,,Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu” Tom III (1994) – współautor artykułu: „Z działalności NSZZ „Solidarność” i stowarzyszeń społecznych po roku 1980”; 3. ,,Nad Narwią Pułtuski Alamanach Poezji’’ (1999) zbiór wierszy, autor 10 utworów; 4. ,,Borowa Mała Ojczyzna’’ tom I – wspomnienia (2000) – autor jednego ze wspomnień. 5. „Polacy i Niemcy dalecy i bliscy” Lublin 2001, zbiór opowiadań autorów polskich i niemieckich, autor opowiadania: „Wypędzani i wypędzeni”; 6. „Borowa Mała Ojczyzna” tom III (2002) – autor rozdziału: „Wrzesień 1939 r. w parafii Borowa”. 7. ,,Władysław Żurawski - przyczynek do biografii artysty zapomnianego'', w: ,,Księga Jubileuszowa 100 rocznicy Gimnazjum i Liceum w Mielcu'' (2005) 8. ,,Przyczynek do biografii Władysława Żurawskiego'', w: ,,Mieleckie Zapiski'' 5-6, 2002-2003, Mielec 2005.

Nagrody i wyróżnienia:
1. (1977–78) Nagrody i wyróżnienia w Turnieju Jednego Wiersza „O Jaszczurowy Laur” w Studenckim Centrum Kultury „Pod Jaszczurami” w Krakowie, m.in.: – I Nagroda w turnieju na wiersz satyryczny z Jury pod przewodnictwem Jana Pietrzaka – informacja o nagrodzie w tygodniku satyrycznym „Szpilki”; – Wyróżnienie w konkursie z Jury pod przewodnictwem Włodzimierza Sokorskiego; – Laureat Ogólnopolskiego Turnieju Jednego Wiersza w SCK „Pod Jaszczurami” w Krakowie (1977 r.).
2. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Klubów Studenckich „Czerwonej Róży”, jako kierownik programowy Klubu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie „Bakałarz” (1978)
3. Brązowa odznaka SZSP za działalność kulturalną (Kraków 1978 r.)
4. Wyróżnienie w Konkursie Niezależnej Prasy Lokalnej zorganizowanym przez Nowojorski Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej IDEE (1992)
5. Nagroda II kategorii w kraju, w Konkursie Niezależnej Prasy Lokalnej zorganizowanym przez Nowojorski Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej IDEE. (1994);
6. Wyróżnienie na Międzynarodowych Targach Mieleckich za „Powiat Mielecki Przewodnik” (1999);
7. Wyróżnienie w konkursie dziennikarskim „Polacy i Niemcy w Europie’’ zorganizowanym przez Magazyn Międzynarodowy „Obyczaje’’ oraz Stowarzyszenie „Dialog i Współpraca’’ w Lublinie. W konkursie zostało wyróżnione opowiadanie „Wypędzani i wypędzeni”, (2002), którego treść osnuta jest na rozmowie przeprowadzonej przez autora z panem Bronisławem Czają z Czermina, który wspomina losy zarówno Polaków jak i Niemców z nieistniejącej już kolonii niemieckiej Hohenbach w Czerminie. Wspomnienia dotyczą okresu przedwojennego, a także II wojny światowej oraz czasów powojennych, kiedy to koloniści niemiecy definitywnie opuścili Czermin, jak też i inne miejscowości powiatu mieleckiego. Nieprzypadkowa jest tu też zbieżność nazwisk Herberta Czai i Pana Bronisława, którzy nie są żadną rodziną, ale historia w jakiś sposób połączyła ich losy. Opowiadanie zostało opublikowane w książce pt. Polacy i Niemcy dalecy i bliscy wydanej przez Stowarzyszenie „Dialog i Współpraca” w Lublinie 2001 roku, dzięki dotacjom Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Fundacji Konrada Adenauera. W książce oprócz autorów polskich są także przetłumaczone na język polski prace autorów niemieckich.
8. Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w twórczości artystycznej i ochronie dóbr kultury (2002).
9. Dyplom Uznania 1967-2002 Przyjaciel Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Z okazji 35-lecia istnienia profesjonalnego środowiska literackiego w obecnym województwie podkarpackim, a także z podkreśleniem zasług dla rozwoju literatury pięknej oraz z podziękowania za bezinteresowną zyczliwość i udzielanie wszechstronnej pomocy (Rzeszów 2002).
10. Wyróżnienie w konkursie dla dziennikarzy pt. ,,Zrozumieć powódź" ogłoszonym przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Meteoreologii i Gospodarki Wodnej (Kraków, luty 2003).
11. Nagroda Ministra Kultury - Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (2005)
12. ,,Złote Pióro'' Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie za tryptyk dramatyczny ,,Trzy dni później'' (2005), Rzeszów, styczeń 2006.

Please publish modules in offcanvas position.